Performance modeling of Blockchain services

OData support
Supervisor:
Kocsis Imre
Department of Measurement and Information Systems

Szakdolgozatom célja, hogy ismertesse a napjainkban egyre nagyobb jelentőségű új, elosztott konszenzussal kezelt, meg nem másítható tranzakció-logot biztosító technológiát - a Blockchain-t - és az erre épülő főbb, jelenleg is elérhető üzleti alkalmazások képeeégeit, illetve a blockchain technológiában rejlő lehetőségeket. Jelenleg már több, részben kísérleti fázisban lévő technológia is elérhető, azonban ezek térnyerését nehezíti, hogy míg a klasszikus üzletmenet-kritikus szolgáltatások esetén a szolgáltatásminőség-szerződések (SLA) teljesítésére tervezés gyakorlata jórészt kiforrott kiforrott, addig az elosztott konszenzus segítségével "főkönyvet" megvalósító rendszereknél még az alapelvek sem tiszták. Ezt a helyzetet nehezíti, hogy még a tranzakciók logikáját is a felhasználók határozhatják meg az úgy nevezett "Smart Contract"-ok segítségével. Mindezek figyelembevételével kell az ezen alapuló szolgáltatások minőségét biztosítani. Szakdolgozatomban többek között ezekre keresek megoldásokat, egy teljesítménymérő keretrendszer tervezésével és implementálásával, majd a segítségével elvégzett mérések kiértékelésével.

Downloads

Please sign in to download the files of this thesis.