Bayesian multivariate analysis of gene-environment  interactions in psychiatric diseases

OData support
Supervisor:
Dr. Antal Péter
Department of Measurement and Information Systems

A pszichiátriai betegségek genetikai hátterének felderítése még a többi multifaktoriális betegséghez képest is a reméltnél lassabban halad. Az elvárt prediktív erővel bíró genetikai markerek beazonosítását mind biológiai, mind klinikai, mind statisztikai okok is nehezítik. Biológiai oldalról a genetikai variánsok funkcionális szerepének ismeretlensége nehezíti az értelmezést és hipotézis-vezérelt kutatást. Klinikai oldalról a pszichiátriai betegségek heterogenitása és a környezeti hatások fontossága jelent kihívást. Statisztikai szempontból pedig a pszichiátriai betegségekben tapasztalt aszimmetrikus jellegű gén-környezet interakciók is megoldatlan problémát jelentenek, amelyben a környezet hatása sokkal erőteljesebb, mint a genetikai tényezőké, mintegy feltételt, kontextust formálva. A nagy számú genetikai változó mellett így a még nagyobb számú interakció még több modellt, hipotézist vet fel, amelyek statisztikai kezelésére több megoldás is született, köztük a többváltozós Bayes-statisztikai módszerek.

Munkám során áttekintettem a pszichiátriai betegségek genetikai hátterének a kutatását, jelenlegi helyzetét. A szakirodalom alapján megvizsgáltam a a különböző genetikai jegyek relevanciájának statisztikai feltételeit. Megismerkedtem a genetikai statisztika alapjaival mind elméletben, mind gyakorlatban, részleges genetikai asszociációs vizsgálatok során. A genomszintű elemzésekhez tesztelésre alkalmas modelleket építettem és azokból tesztelésre alkalmas mesterséges adathalmazokat generáltam. A generált adaton szimulációt végeztem nagy számú genetikai változó esetében alkalmazható statisztikai módszerekkel. A kapott jelölteket különböző szempontok szerint prioritizáltam. Többváltozós, rendszerszemlétű biomarker elemzési módszerekkel alkalmaztam az eredmények klinikai relevanciájának vizsgálatához.

Downloads

Please sign in to download the files of this thesis.