Examination of the effect of unbalances connection of photovoltaic generators on low-voltage distribution grids

OData support
Supervisor:
Dr. Hartmann Bálint
Department of Electric Power Engineering

A villamosenergia-rendszer jelenleg alapvető strukturális átalakuláson megy keresztül. A hagyományos, központi erőművi termelés mellett megjelentek és fokozatosan terjednek az elosztott energiatermelő egységek, továbbá a fenntartható energiagazdálkodás jegyében előtérbe kerül a megújuló energiaforrások hasznosítása. Az Európai Unió törekvéseinek megfelelően Magyarország is növelni kívánja a megújuló forráson alapuló energiatermelés részarányát, ennek következtében a napelemes rendszerek egyre nagyobb mértékű elterjedése várható hazánkban is.

A hálózat kialakításából, valamint a termelés sztochasztikus jellegéből adódóan a napelemek térnyerése új problémákat vet fel a villamosenergia-rendszerben, ezért az elosztottan termelő napelemes rendszerek hálózati hatásainak vizsgálata érdekes és aktuális kutatási terület. Magyarországon a napelemek telepítése elsősorban a középfeszültségű elosztóhálózatokon kiserőművek csatlakoztatásával és a kisfeszültségű elosztóhálózatokon háztartási méretű kiserőművek (HMKE k) telepítésével indult dinamikus növekedésnek az elmúlt két évben. A beépített HMKE teljesítőképessége 2016 végére meghaladta a 165 MW-ot, 2014 és 2016 között az összes elosztói engedélyes területén több mint duplájára nőtt. [1]

Kisfeszültségű HMKE létesítésénél azonban az általában nem ismert, hogy a csatlakozási kérelmet beadó fogyasztó melyik fázisra csatlakozik. Ebből fakadóan kialakulhatnak olyan helyzetek, hogy a napelemes egységek telepítése fázisonként egyenetlen. Diplomatervem témája ezen aszimmetrikus esetek hálózati hatásának vizsgálata.

Downloads

Please sign in to download the files of this thesis.