Antal János Benjamin OData támogatás

Témái

Futásidejű ellenőrzés szekvenciadiagram specifikációk alapján

Dr. Vörös András (MIT)
BSc képzés, mérnök informatikus szak, 2015-2016. tavasz

Hatékony gráflekérdezési technikák

Szárnyas Gábor ()
MSc képzés, mérnök informatikus szak, 2018-2019. ősz