Goron Róbert Márk OData támogatás

Témái

Interferenciajelenségek vizsgálata a 3GPP LTE rendszerben

Dr. Mráz János Albert (HIT)
BSc képzés, villamosmérnöki szak, 2011-2012. tavasz