Hajagos Balázs OData támogatás

Témái

Rajzfilmszerű megjelenítés valós időben

Dr. Szécsi László (IIT)
BSc képzés, mérnök informatikus szak, 2010-2011. tavasz

Önhasonló textúrázás illusztratív képszintézishez

Dr. Szécsi László (IIT)
MSc képzés, mérnök informatikus szak, 2012-2013. tavasz