Herczeg Ferenc OData támogatás

Témái

Forrás azonosítás és szétválasztás kevert audioanyagban

Firtha Gergely (HIT)
BSc képzés, villamosmérnöki szak, 2016-2017. ősz