Jászai Henrietta OData támogatás

Témái

Rekedtség mértékének becslése regressziós eljárással

Dr. Vicsi Klára (TMIT)
MSc képzés, egészségügyi mérnök szak, 2016-2017. tavasz

Impedanciaspektroszkópiai mérések mikrofludikai környezetben

Dr. Juhász László (EET)
BSc képzés, villamosmérnöki szak, 2014-2015. tavasz