Kosztolnik Bence OData támogatás

Témái

Modern hírportál tervezése és megvalósítása JavaScript technológiákkal

Dr. Ekler Péter (AUT)
BSc képzés, mérnök informatikus szak, 2016-2017. tavasz