Dr. Nagy Péter OData támogatás

Témái

Mikrofluidikai rendszer tervezése biológiai minta kezeléséhez

Dr. Gordon Péter Róbert (ETT)
5-éves képzés, villamosmérnöki szak, 2010-2011. tavasz