Varga Ádám József OData támogatás

Témái

Számítógép távfelügyeleti rendszer kialakítása felügyelt környezetben

Albert István (AUT)
BSc képzés, mérnök informatikus szak, 2010-2011. tavasz

Anonim és rejtjelezett IM rendszer tervezése és megvalósítása

Dr. Buttyán Levente (HIT)
MSc képzés, mérnök informatikus szak, 2013-2014. tavasz