Varga Adrián OData támogatás

Témái

SLAM algoritmus vizsgálata differenciális roboton

Kiss Domokos (AUT)
BSc képzés, villamosmérnöki szak, 2016-2017. ősz