Dr. Hullám Gábor István OData támogatás

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Kulcsszavai

adat vizualizáció (1) · adatbányászat (1) · adattárház (1) · ágens-alapú modell (1) · Bayes-háló (2) · bayesi megközelítés (1) · bioinformatika (1) · Condor (1) · dashboard (1) · DNS szekvenálás (1) · döntéstámogatás (1) · egészségügyi adatok (1) · elemzés (1) · elosztott memória (1) · genetikai adatbázis (1) · genomika (1) · genotipizálás (1) · gépi tanulás (2) · hiányos adatok pótlása (1) · IMPUTE v2 (1) · információelmélet (1) · Java 8 (2) · Java EE (1) · JavaServer Faces (1) · JavaServer Pages (1) · Jegykiválasztás (2) · kauzális felfedezés (1) · keresztvalidáció (1) · keretrendszer (1) · kölcsönös információ (1) · kulcsfontosságú teljesítménymutató (1) · LIME (1) · magyarázat generálás (1) · Markov-határ (1) · Markov-takaró (1) · megfigyelési adat (1) · Mély neurális hálók (1) · mély tanulás (1) · model-agnosztikus magyarázat (1) · MPI (1) · neurális háló (1) · neurális hálózat (1) · ordering MCMC (1) · párhuzamos hozzáférésű memória (1) · párhuzamos programozás (1) · Python (1) · Relevancia (1) · SNP (1) · stratégiai játék (1) · struktúra tanulás (1)

Témái

Összesen 12 szakdolgozat és diplomaterv.  Összes téma megtekintése »

Képzés szerint:

Szak szerint:

Félév szerint: