10GHz-en működő diódás keverők tervezése és vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Mészáros Gergely Zoltán
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A keverő áramkörök fontossága megkérdőjelezhetetlen. Alapelemei a spektrum-, illetve a vektor hálózatanalizátoroknak, megtalálhatjuk őket a távközlésben, valamint a műsorszórás során használt áramkörökben egyaránt.

A dolgozat az Önálló Laboratórium tantárgy keretében elvégzett munka folytatása, amelyben több féle keverőt hasonlítottunk össze az áramkörre jellemző paraméterek alapján. Ekkor a keverőnek csak a nagyjelű tulajdonságait vizsgáltuk, a cél a lehető legnagyobb OIP3-mal, valamint a legkisebb konverziós veszteséggel rendelkező áramkörök megtalálása volt, amit a későbbiek folyamán, azaz a Diplomaterv 1-2 tantárgyak keretében mikrohullámon is megvalósítunk.

A diplomaterv öt részből áll.

Az első fejezetben egy elméleti áttekintésben kerül összefoglalásra az irodalomkutatás eredménye. Ebben a részben a keverő áramkörökről, a működésüket jellemző paraméterekről, valamint a Schottky-diódáról írtam egy összefoglalást.

A második fejezetben leírom a feladat megoldásának menetét. Ennek része a kiválasztott hordozó ismertetése, a megvalósítandó keverők kiválasztása, ezeknek mikrohullámon történő megvalósítása, a layout-ok megtervezése, valamint a legyártott áramkörök bemutatása.

A harmadik részben a dióda modellezését ismertetem, illetve a diódának a modellezéshez szükséges mérését, valamint az optimalizálás eredményét.

A negyedik részben a keverők mérését írom le, ismertetem a mérések eredményeit, és összehasonlítom őket a szimulációban kapott eredményekkel.

Az ötödik részben összefoglalom a munkámat, valamint a munkával kapcsolatos továbblépési lehetőségeket ismertetem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.