3D modellezési eljárás range és intenzitás érzékelő kombinált felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajta László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A 3D modellek alkotására számos bevett módszer létezik. A különböző módszerek alkalmazhatósága egy-egy területen a területtel kapcsolatos körülmények és követelmények függvénye. A 3D lézerszkennerek költséges eszközök és az általuk előállított modellek manipulálásához szükséges számítási teljesítmény is rendkívül költséges. Felmerül az igény egy olyan eszközrendszerre és módszerre, amely képes olcsón, bizonyos megkötésekkel rendelkező, 3D modelleket rögzíteni. Kidolgozásra került egy modellező módszer, amelyet a Google Street View panoráma képeihez 3D modelleket alkotó eljárás inspirált. A Google Street View eszközrendszere LiDAR segítségével sűrű pontfelhőt rögzít, amely később komplex eljárás keretei között egyszerűsítésre kerül és az így előállt modell csak a rögzített tér lényeges vonásait tartalmazza. A szakdolgozat keretei között kidolgozott módszer alapgondolata, hogy adott egy összetett eszközrendszer, amely képes intenzitáskép készítésére, valamint képes az intenzitásképen kijelölt képpontokban mélységértékek meghatározására. A készített fénykép alapján meghatározásra kerülnek azok a pontok, amelyek szükségesek a lényeges vonásokat tartalmazó 3D modellek létrehozásához. Ezeknek a pontoknak az eszköz meghatározza a 3D koordinátáit és síklapokkal határolt modelleket készít belőlük. A szakdolgozatban ismertetésre kerülnek 3D modell rögzítési elvek és más síklapokkal modellező módszerek. Bemutatásra kerül a kidolgozott algoritmus. A legutolsó fejezetben összehasonlításra kerülnek más módon készült modellek az elkészült modellel gyorsaság és gazdaságosság szempontjából, majd leírásra kerülnek a módszer továbbfejlesztési lehetőségei.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.