3D szkenner modellgenerálási workflow optimalizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Tibor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az első feladatom a tanszéki lézerszkenner megismerése és megértése volt. A különböző 3D szkennelési technológiákat megismerve és a tanszéki szkenner minden részletét, pozitív és negatív tulajdonságait felmérve sok fejlesztési pontot meg lehetett állapítani. A korábbi felületet elemzése ergonómiai szempontok szerint elengedhetetlen volt, hogy annak átalakításával egy jobb, gyorsabban és egyszerűbben használható eszköz jöjjön létre.

A felhasználói felülettel kapcsolatban hozott módosítások főleg már meglévő, felesleges vagy összezavaró elemek eltávolításából, illetve a használatot elősegítő funkciók közelebb hozásából álltak. A felülethez illesztett, telepítési varázslókhoz hasonlatos procedúra a felhasználók által könnyen elérhető egy gombnyomással, és segítséget nyújt egy olyan felhasználó számára is, aki még sosem használta korábban a lézerszkennert. A varázsló használata közben a beállításokat módosító felület nem a hétköznapi, hanem főleg az informatikát jobban ismerő felhasználók számára lett tervezve. Ennek fő oka, hogy a 3D szkennelési folyamat olyan döntéseket tartalmaz, melyek meghozásához ismerni kell az eszközök hardveres és szoftveres határait.

Az eszköz, mely a szkennelt objektumok feljavításának céljából hoztam létre, egy olyan alrendszer, mely más 3 dimenziós és képszerkesztő programokból ismerős lehet a felhasználók számára. Cél is volt olyan módon megvalósítani a feljavító algoritmusok alkalmazását, hogy a felhasználóknak ne okozzon nehézséget sem az alrendszer megtalálása, sem annak alkalmazása.

Az alrendszer tulajdonképpen egy csővezetéket valósít meg, melynek az elején bekerül a nyers szkennelési objektum, majd a csőben haladva különböző filtereken keresztül áthaladva és átalakulva kerül ki az optimalizált modell a cső végén. Arra is oda kellett figyelni, hogy a nyers szkennelési objektum típusa nem egyezik meg a program használata során exportált objektumok típusával, ezek között a programban eddig is konverziót kellett végrehajtani, ennek megfelelően kétféle szűrőtípust kellett létrehozni. Az egyikkel a nyers modellt lehetséges szerkeszteni, míg a másikkal az átalakítottat. Mindkét fajta szűrő használatára szólnak érvek, és legtöbbször az egyikre alkalmazott elvek nem működnek a másik típusnál, így indokolt mind a kétfajta formátumra a szűrők kidolgozása.

Az alrendszert a felhasználók két verem segítségével vehetik igénybe, amelybe a veremnek megfelelő szűrőket pakolhatják. A szűrők sorrendje, tulajdonságai és láthatósága a felületről állítható. Ezen kívül a jövőbeni fejlesztők számára sablont fog nyújtani a létrehozott interfész további szűrők kreálására, illetve már ebben a félévben elkészült több hasznos szűrő, mind a nyers és mind az átalakított modell módosításához. Törekedtem a szűrőket processzálási időben mérve a lehető legoptimálisabban elkészíteni.

A feladatom utolsó része a létrehozott alrendszer különböző szűrőinek tesztelése és vizsgálata. Mivel az eredmény szebbé válása szubjektív nézőpont, ezért főleg a szűrők futási idejét és tárhely igényét mértem, persze ettől függetlenül megállapítottam minden esetben, hogy a szűrő a feladatának eleget tesz, és valóban segít egy jobb és optimalizáltabb modell létrehozásában.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.