3D videó-folyamok QoE vizsgálata laboratóriumi környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Kulik Ivett
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A 3D videózás népszerűsége az utóbbi években jelentősen megnövekedett. A 3D tartalmú videók interneten történő átvitele kihívások elé állítja az internetszolgáltatókat, mivel a megfelelő szolgáltatásminőség biztosítása fontos szerepet tölt be a felhasználó által tapasztalt élmény kialakulásában.

Szakdolgozatom fő célja az volt, hogy megmutassam a szolgáltatásminőség és az élményminőség közötti összefüggést, és értékeljem a kapcsolat jellegét megfelelő statisztikai eszközök segítségével.

A feladat keretein belül röviden összefoglaltam a napjainkban elérhető 3D technológiákat és 3D videó-kódolókat. A szakirodalom alapján bemutattam a szolgáltatásminőség (Quality of Service, QoS) és az élményminőség (Quality of Experience, QoE) fogalmát, az őket befolyásoló tényezőket és a közöttük fennálló elvi kapcsolatot. Ezen kívül átfogó képet adtam a helyes statisztikai feldolgozás elvi menetéről.

A QoS és QoE közötti kapcsolat meghatározásához szükség volt az élményminőség mérésére változó szolgáltatásminőség mellett. Az élményminőség mérését változó minőségű 3D videó kódolás mellett is elvégeztem. A kitűzött feladat elvégzéséhez szükség volt 3D tartalmú videó-folyamok hálózaton történő átvitelére. Ezt egy már a laboratóriumban rendelkezésemre álló nagysebességű optikai hálózaton (GPON) valósítottam meg. A 3D videó-folyamok élményminőség-vizsgálatát szubjektív módszerrel végeztem el.

A mérések eredményeit az SPSS nevű statisztikai elemző programmal dolgoztam fel. Fő célom az eredmények áttekinthető összefoglalása, az egyes mérések között lévő kapcsolat kimutatása, majd végül a QoS és a QoE közötti összefüggés grafikus ábrázolása volt.

Szakdolgozatom felhasználható jövőbeni élményminőség-vizsgálatok megtervezéséhez, kivitelezéséhez, valamint útmutatást ad a szubjektív mérési módszerek eredményeinek statisztikai feldolgozásról. Végül, de nem utolsó sorban az érdeklődők megismerkedhetnek a QoS és QoE között fennálló kapcsolattal.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.