3D-s képalakotás állítható fókusztávolságú folyadéklencse segítségével, kalibráció és pontfelhők egyesítésével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Forstner Bertalan
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A diplomamunka témája a háromdimenziós képrekonstrukciós eljárások, az ehhez szükséges kalibrációs metódusok, valamint a folyadéklencse technológia működése és használata köré szerveződik. A téma kidolgozására egy külső cégnél került sor, ahol az egy digitális videomikroszkóp eszközhöz kapcsolódó fejlesztések folyamatába illeszkedett be. A munka elvégzésének motivációja az volt, hogy felfrissítsem a képalkotási, és képfeldolgozási technikákról megszerzett ismereteimet, és azokat a gyakorlatban is alkalmazhassam, valamint hogy tapasztalatot szerezzek az iparban használt modern technológiák használatával kapcsolatban.

A feladat elvégzése során a folyadéklencse technológia használatával megvalósítható fókuszsorozat kép (Image Stacking) elkészítését végző folyamaton dolgoztam. A eljárás megvalósításának célja az volt, hogy a gyorsan változtatható fókusztávolságú lencse, valamint a modern képfeldolgozási algoritmusok együttesével egy olyan kép megalkotását tegyük lehetővé, mely minden képrészletében a megfigyelt tárgyról egy teljesen fókuszban levő állapotot tükröz. Ez a teljesen mélységéles kép különböző mikroszkopikus objektumok minőségellenőrzésében nyújt segítséget. Az elkészült mélységkép továbbá alkalmas két- és háromdimenziós mérések elvégzésére is, ehhez azonban a kamera megfelelő kalibrálásának kidolgozását is el kellett végeznem.

A dolgozat elsőként ismerteti a releváns háromdimenziós, apró méretű objektumok letapogatására szolgáló metódusokat, majd leírást nyújt a folyadéklencse feltalálásáról és működéséről. Ezt követően betekintést ad a folyadéklencsével végrehajtható teljesen mélységéles kép alkotásának részleteibe, és beszámol a kalibrációs eljárások megvalósításáról. A dolgozatot a munka összefoglalása és értékelése zárja.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.