3G/4G mobil hálózatok energiahatékonysági vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Vilmos
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A mobil hálózatok világa talán az informatika egyik leggyorsabban fejlődő ágazata. A mobiltelefonok nagy ütemben történő fejlődése sürgette az újabb és újabb szoftver megoldások kialakulását a gyorsabb hálózati kapcsolat és adatátvitel érdekében. Az új telefonok felhasználói olyan alkalmazásokra tartottak igényt, melyek jelentős mértékben megnövelték az igényt az adatátviteli sebességet érintően (mint például a valós idejű multimédia forgalom). A megnövekedett igények kiszolgálására az akkor használatban lévő technológiák nem voltak képesek, ezért új átviteltechnikai megoldásokra volt szükség, ami magában foglalta az összes kommunikációs réteg újragondolását. Rohamos fejlődés következett be ezen a téren, melynek eredményeként számos új technikai megoldás született az igényes felhasználók kiszolgálására. Valójában azonban ott voltak az egyszerűbb készülékek felhasználói is, akik az új megoldásokból kimaradtak. Az ő számukra továbbra is fent kellet tartani a már meglévő infrastruktúrát, amely egyfajta rendszer átfedéshez vezetett. Ez a többszörös átlapolódás megnövekedett energiafogyasztáshoz és a természeti erőforrás (éter) szennyezéséhez vezetett. Földünk energia tartalékainak megóvásának érdekében egy olyan megoldás kidolgozására törekedtem, amely csökkenti az energiafogyasztást és egyáltalán nem igényel komoly hardveres beavatkozást a hálózati infrastruktúrába.

Az alábbi diplomaterv alapvetően két részből áll. Az egyik a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken kutató kollegák eredményeit felhasználva leírja az általam kifejlesztett algoritmikus megközelítést a fogyasztás optimalizálására. Ezt követően kifejtem, miért az algoritmikus megközelítést választottam a kitűzött cél megvalósítására, részletesen leírva az algoritmus működési elvét és annak programozás technikai megvalósítását.

A másik rész az algoritmus helyességének bizonyítására szolgáló szimulátor program részletes leírása, mely segítségével valós digitális térképészeti adatbázison, valósághoz közeli mobil bázisállomásokkal szimulálja egy időszelet sávforgalmát. Ennek segítségével az energiahatékonyság jegyében algoritmikusan optimalizálni tudtam az egyes rendszerek fel- és lekapcsolását úgy, hogy minden időpillanatban garantálva legyen a felhasználók számára a szolgáltatások elérése, a QoS betartása mellett. Vázolom a szimuláció menetét és kielemzem az elért eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.