A 2 kHz -150 kHz tartomány elektromágneses összeférhetőségi szintjeinek áttekintése és vizsgálati módszereinek alkalmazása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varjú György
Villamos Energetika Tanszék

A diplomadolgozatomban a 2-150 kHz-es frekvenciasáv elektromágneses összeférhetőségének kérdéskörével foglalkozom, amely egy igen érdekes és aktualitás témának számít. Ez a frekvenciatartomány az összeférhetőség szempontjából ugyanis jelenleg egy szabályozatlan sávot, úgynevezett szabványosítási hézagot képvisel. Ez nem másban nyilvánul meg, minthogy a zavartűrési-és zavarkibocsátási határértékek nem, vagy csak egyes termékszabványokban definiáltak. A DC-2 kHz sávra, és a 150 kHz-től kezdődő rádiófrekvenciás tartományra vonatkozóan számos olyan szabvány létezik, amelyek alapján elmondható, hogy ezekben a tartományokban az összeférhetőség nagy valószínűséggel teljesül, azonban a kettő közötti sávban az elektromágneses összeférhetőség biztosítása, a jelen és a közeljövő egyik nagy kihívása. Egy ilyen szabályozatlan környezetben az egyes berendezések befolyásolhatják a környezetükben telepített más berendezések működését, amely következtében azok működésromlása várható. A témám aktualitását mi sem mutatja jobban, minthogy a Nemzetközi és Európai szabványosításért felelős testületekben jelenleg is intenzív munka folyik az összeférhetőség kidolgozására, melynek egyik eredménye, hogy az idén adták ki az e tartománybeli összeférhetőségi szintek kérdéskörével foglalkozó IEC 61000-2-2:2002 szabvány első módosított változatát. A dolgozatomban ismertetem a sávban kialakult összeférhetőségi problémát, és áttekintést nyújtok a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC-International Electrotechniacal Comittee) 2-150 kHz sávra vonatkozó elektromágneses összeférhetőségi szabványainak és szabványtervezeteinek éppen aktuális helyzetéről. Bemutatom a jelenleg rendelkezésre álló vizsgálati módszereket is, amelyeket a villamos készülékek, berendezések és rendszerek immunitás vizsgálatainak érdekében dolgoztak ki. Bemutatom a vezetett zavarok fő forrásait és zavaráldozatait. Foglalkozok kettő a sávot érintő lehetséges mérési eljárással és az azok közötti különbségekkel. Publikációk alapján pedig ismertetem a 2-150 kHz frekvenciájú zavarok hálózati terjedésével kapcsolatos megállapításokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.