A DC villamos energia elosztás lehetőségeinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

A DC elosztás lehetőségeinek vizsgálatát választottam önálló laboratóriumi- és szakdolgozat témámnak, ugyanis a megújuló energiaforrások témaköre érdekel a legjobban az erősáramú villamosmérnöki területen. Az alternatív energiaforrások iránti kereslet növekedésével, és a hagyományos fosszilis tüzelőanyagok háttérbe szorulásával kerülhet szóba az egyenáramú elosztás lehetősége.

Az elmúlt évtizedekben került a vita középpontjába ez a téma, ezért is szerettem volna elmélyülni benne. A két félév során a feladatom az volt, hogy utána járjak, érdemes-e leváltani a váltakozó áramú rendszert egy egyenáramúra, esetleg a kettőt egyszerre párhuzamosan működtetni, vagy csak néhány területen érdemes kiépíteni a rendszert? Illetve milyen előnyökkel, hátulütőkkel találkozhat az ember a téma területén?

A félév elején a témához szorosan kapcsolódó irodalommal foglalkoztam. Később a szakirodalom tanulmányozása során az egyenáramú elosztással kapcsolatos ismereteket rendszereztem. Megnéztem nagy-, közép- és kisfeszültségen az egyenfeszültségű villamos energia átvitelének, elosztásának ill. felhasználásának lehetőségeit. Majd az elosztás előnyeit és hátrányait figyelembe véve, egy kisfeszültségen működő DC ház esetén a lehetséges megvalósításokat vizsgáltam. Ilyen lehetőség a váltakozó áramú rendszer teljes lecserélése DC-re vagy egy hibrid rendszerre, ahol egyes fogyasztók az AC sínhez, a többi a DC sínhez csatlakozik, vagy akár dupla DC sínes rendszerre, ahol megtalálható két különböző, de kisfeszültségű feszültségszint. Végül összehasonlítottam az AC, dupla DC és hibrid DC rendszerek beruházási költségeit és veszteségeit. Megvizsgáltam a fenti rendszerek napelemes és napelem nélküli megvalósítási lehetőségeit is.

A szemeszter során beletekinthettem az egyenáramú rendszerek megvalósítási lehetőségeibe. A témát alaposan megismertem ahhoz, hogy következő félévekben akár ezt a témát folytassam mesterképzésen.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.