A Logsys szoftverkörnyezet implementálása platformfüggetlen technológiákkal

OData támogatás
Konzulens:
Wacha Gábor József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az egyetemi laboratóriumokban, a hallgatók és kutatók által használt FPGA-k konfigurálása a Logsys fejlesztői rendszer segı́tségével történik, mely összeköttetést

biztosı́t a fejlesztésre használt számı́tógép USB interfésze és az FPGA felprogramozására használt JTAG között.

A szakdolgozat célja egy Linux-kompatibilis szoftver kifejlesztése volt, ami kezeli ezt az USB eszközt és a program feltöltését. Az eszköz kezelésére létezik már egy program, viszont az C# nyelven lett kifejlesztve .NET használatával, ı́gy alkalmatlan egy UNIX környezetben való futtatásra.

Ennek eléréséhez egy platformfüggetlen keretrendszert és programozási nyelvet kellett választani, és az eredeti Logsys project Logsys GUI szoftverének az alapvető funkcionalitásait meg kellett valósı́tani.

Ezeknek a technológiáknak a felhasználásával sikeresen kifejlesztettem egy programot, ami képes SVF file-ok FPGA-kra való feltöltésére a JTAG interfészükön keresztül, és ezt a programot teszteltem is. A jelenlegi szoftver kielégíti a Linux felhasználók alapvető FPGA programozási igényét.

A szakdolgozat első fele egy rövid áttekintést tartalmaz a feltöltési folyamat során használt technológiákról és protokollokról, bemutatva a Logsys fejlesztői rendszert, míg a második fele betekintést nyújt a program belső működésébe.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.