A MULTC és a CDEGS szoftverek összehasonlítása hálózat-számítás szempontjából

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ladányi József
Villamos Energetika Tanszék

Dolgozatom célja a tanszéki fejlesztésű MULTC és a kanadai fejlesztésű CDEGS programcsomag összehasonlítása hálózatszámítás szempontjából, konkrét példákon keresztül. A számítások az alállomások potenciálemelkedését okozó, és ebből adódó hatások vizsgálatára terjed ki, ezért ismertetem ezen folyamatokat is.

Dolgozatom első részében a MULTC programot mutatom be, modelljét, számítási módszerét. Megmutatom a programban alkalmazott módszer előnyeit, felhasználási lehetőségeit.

A második részben a CDEGS programcsaládban található különböző alkalmazási területekre kifejlesztett modulokat ismertetem.

A harmadik fejezetben az alállomási földelőháló ellenállására hatással levő folyamatokat vizsgálom. Az alállomásban fellépő földzárlat esetén a hibahelyi földzárlati áram különböző utakon záródik, csupán egy része jut csak ki a földelőhálón keresztül a földbe, ezen áramutakat, az őket okozó hatásokat mutatom meg. Az alállomási földelő ellenállásra hatással vannak a hozzá csatlakozó különböző földelt fémes vezetők, ezek a vezetők lehetnek aktív áram-visszavezetők vagy passzív földelt vezetők, ezeknek az árameloszlásban okozott hatását is bemutatom.

A negyedik fejezetben a szimulációs modellt ismertetem, az alállomások és az őket összekapcsoló szabadvezeték paraméterek változtatásának lehetőségével. Illetve a CDEGS programcsomag SPLITS moduljában történő szimulációt részletesen is megmutatom.

Végül a MULTC szoftver és CDEGS programcsomag segítségével végzett számítások eredményeiül kapott induktív és konduktív hatásból származó áramok tulajdonságait elemzem, tekintettel a két szoftver által számított eredmények különbözőségére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.