A Mobile IPv6 útvonal-optimalizáláson alapuló elosztott mobilitás-kezelési kiegészítéseinek szimulációs vizsgálata INET/OMNeT++ környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bokor László
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Szakdolgozatom témáját a rohamosan növekvő Mobil Internet forgalom, s a fogyasztók ezzel kapcsolatos, egyre fokozódó igényei ihlették. Ezen igények megfelelő kiszolgálásához egyik alapvető feltétel, hogy a kommunikáció, a mozgásból adódó hálózatváltások ellenére is zökkenőmentes maradjon. Ennek biztosítása a Mobil IP protokoll feladata, melyhez néhány központi mobilitás-kezelő eszközt alkalmaz. Ezek a központosított hálózati elemek azonban egyre kevésbé képesek megbirkózni a milliónyi mozgó eszköz által generált adatforgalommal. Éppen ezért van szükség a centralizált felépítés felszámolására, s helyette a kor igényeinek megfelelő, elosztott mobilitás-kezelési módszerek kidolgozására.

Dolgozatom első felében bemutatom, hogy napjainkig milyen megoldások születtek az elosztottság biztosítására, hiszen a téma újszerűségének köszönhetően még nem létezik egységes, kidolgozott szabvány. A módszerek rövid ismertetése után összehasonlítom őket egy előre felállított szempontrendszer alapján, annak érdekében, hogy egy egységes képet alkothassunk róluk. Ezt követően az egyik legígéretesebb módszert, az útvonal-optimalizálást részletezem, mely dolgozatom fő témájául szolgál.

Az elméleti betekintést követően az általam implementált két, egymástól lényegesen eltérő elosztott megoldás OMNeT++/INET környezetben történő gyakorlati megvalósításának lépéseit ismertetem. Az első az Enhanced Route Optimization, mely az útvonal-optimalizálás egy továbbfejlesztett változata, míg a másik a Flat Access and Mobility Architecture protokoll, amely az elosztottságot teljesen más aspektusból közelíti meg. Végezetül ezen két módszer szimulációs eredményeibe nyerhetünk betekintést, melynek végén javaslatot teszek a valós rendszereken történő alkalmazás és gyakorlati bevezetés módjára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.