A NOTES és a laparoszkópos technikák tanulási görbéjének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Jobbágy Ákos Andor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A kutatás célja: A laparoszkópos technikák ma már bevett műtéti eljárásnak számítanak. A technika oktatása, illetve a továbbképzés a mai napig objektív értékelőrendszer híján van. Az eredményes oktatás alapkövetelménye a képességeket helyesen és összehasonlíthatóan felmérő rendszer és a valóságot hitelesen szimuláló környezet. A már megszokott, a feladathoz szükséges idő mérése mellett a laparoszkópos eszköz hegye által leírt út objektíven és jól mérhetően tükrözi a sebészi képességeket. A kutatás célja olyan értékelő és oktatórendszer kifejlesztése, mely az idő mérésével és az út elemzésével lehetővé teszi a sebészi képességek legpontosabb megítélését.

Módszerek: Az eszköz fejlesztése több prototípuson keresztül jutott el jelenlegi formájába. A gyakorlóterület kialakítása és a laparoszkópos eszközök behatolási pontjainak (port) elhelyezése a laparoszkópos műtéti gyakorlat alapján történt. A laparoszkópos eszköz követésére egy nagy pontosságú rendszer került kifejlesztésre. A mért adatokat egy mikrokontroller dolgozza fel, valós időben számolva a használt eszköz hegyének koordinátáit, a megtett út hosszát, a sebességet és a gyorsulást. A feldolgozott adatok egy számítógépre kerülnek át rögzítés és esetleges további elemzés céljából. Mivel a számítások egy külön egységben történnek nincs rájuk hatással a számítógépen futó háttérfolyamatok erőforrásokat csökkentő hatása.

Eredmények: Az elkészült rendszer alkalmas sebészi továbbképzésre, a gyakorlatok alatt folyamatosan, rendszerezve eltárolni és elemezni az adatokat. Az eltárolt adatok alapján a gyakorlók laparoszkópos sebészi képessége az eddig bevett módszereknél jóval pontosabban ítélhető meg. A mozgás követéséért felelős rendszer szabadalmi eljárás alatt van.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.