A SOAP, REST és WebSocket technológiák összehasonlítása Java és .NET környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az internet elterjedésével egyre nagyobb igény mutatkozik elosztott szolgáltatások fejlesztésére, melyek egymástól elkülönülve, üzenetek segítségével kommunikálnak, és valósítanak meg egy elosztott szolgáltatás architektúrával rendelkező alkalmazást. Ezen szakdolgozat három szolgáltatások által használt technológiát, a REST-et, SOAP-ot és WebSocketet hivatott tanulmányozni, elemezni és értékelni, nem csak ön-magukban, de egymáshoz képest is.

A REST, SOAP és WebSocket technológiák vizsgálatához egy olyan alkalmazás lett megtervezve, ami a három technológiához, három különböző szolgáltatást valósított meg. Mindezek mellé egy olyan kliensoldali alkalmazás is el lett készítve, ami az egyes technológiák segítségével létrehozott szolgáltatások elérését hivatott bemutatni.

A szolgáltatásokat megvalósító alkalmazás Java és .NET környezetben is implementálva lett. A két platformon az alkalmazás megvalósításakor megjelenő kihívások kerültek ismertetésre, és fontos megállapítások születtek a REST, SOAP és WebSocket szolgáltatások .NET és Java környezetben való fejlesztésével összefüggésben. A REST, SOAP és WebSocket szolgáltatásokat használó kliensoldali alkalmazás elkészítésével kapcsolatban pedig az egyes szolgáltatások elérését, és használatát mutatja be a szak-dolgozat.

Az elkészült szolgáltatások végezetül egy olyan tesztelésnek lettek alávetve, melynek célja a REST, SOAP és WebSocket közötti teljesítménybeli különbségek feltárása. A tesztek eredményeinek köszönhetően meg lett határozva, hogy a három technológiából melyik, milyen terülten rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal a másik kettőhöz képest.

Utoljára az elkészült alkalmazások egy lehetséges továbbfejlesztése lett ismerte-tetve, amely bemutatta, hogy a REST, SOAP és WebSocket vizsgálatához létrehozott komponensek lehetséges alapot biztosítanának egy jövőbeli projekt fejlesztéséhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.