A TÉBA CRM és FileNet rendszerek közötti kommunikáció megvalósítása Oracle BPEL fejlesztőeszközzel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs János
Elektronikai Technológia Tanszék

A dolgozat célja az ONYF TÉBA, Siebel alapú CRM rendszerének és a FileNet online dokumentumtároló rendszer összekötését megvalósító BPEL folyamatok kidolgozása, annak érdekében, hogy az eddig helyi, ügyintézők által végzett egyedi nyomtatás helyett egy központosított nyomtatási folyamatot lehessen bevezetni. Ezzel összhangban szükségessé vált a TÉBA rendszerben már meglévő nyomtatási funkciók felülvizsgálata és kibővítése az ONYF igényeivel összhangban.

A dolgozat elkészítése során megismerkedtem az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Családtámogatási főosztályánál (ONYF) felépített architektúrával és az összekötésre váró rendszerek által elvárt folyamatokkal és interface-ekkel.

Ezt követően megismertem a BPEL nyelvet, és a korábban már létező, központi nyomtatás folyamatot, valamint az ezek megértéséhez elengedhetetlenül szükséges SOAP és WSDL szabványokat. Ezt követően meg kellett ismernem a kommunikáció alapját képző XML adatstruktúra felépítését és az ezt előíró XSD adatdefiníciós állományokat, valamint az XML állományok közötti konverziót végző XSL transzformáció működési elvét.

A fejlesztési szakaszban megvalósítottam két különálló BPEL folyamatot és elkészítettem működésükhöz szükséges WSDL, XSD és XSL állományokat és adatbázis kapcsolatokat.

A dolgozat tartalmazza az általam elkészített, kétirányú kommunikációt megvalósító folyamatok megvalósításának és működési logikájának részletes leírását, UML diagramokkal szemléltetve a bonyolultabb folyamatokat, segítve a könnyebb átláthatóságot.

A dolgozat végén a tesztelési jegyzőkönyvekben szemléltetem a folyamatok működését, az összes lehetséges esetet lefedve. Mivel a dolgozat elkészítése során szenzitív adatok kerülnek felhasználásra, ezért a szemléltetett mintaadatok mindegyike elváltoztatásra került, hogy semmiképp ne legyen beazonosítható a konkrét személy.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.