A Távközlési Vizsgáló Laboratórium vizsgálati területének kibővítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Marosits Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A távközléstechnikában általános követelmény az egy rendszerben működő berendezések

együttműködése. Az együttműködés azonban nem csak a fizikai kapcsolat létrehozását jelenti, hanem

bizonyos logikai követelményeknek való megfelelést is. A Jacobson‐féle kommunikációs modellel

illusztrálva nem csak a csatorna meglétére van szükség a kommunikációhoz, hanem szükséges egy

közös jelrendszer, a közös nyelv jelenléte. A távközlésben a közös nyelvet nevezik protokollnak.

A BME‐TMIT Távközlési Vizsgáló Laboratórium képes az ISDN technológiára épített előfizetői

végberendezések együttműködési vizsgálatára, az ún. megfelelőségi vizsgálatra.

A dolgozat témája, hogy módszert adjon e vizsgálati mód hálózati végződések interfészére

(NT – Network Termination) való kiterjesztésére, így téve teljessé az ISDN vizsgálati lehetőségeket.

A módszer követi az érvényben lévő szabványok és ajánlások által meghatározott

irányvonalakat. A fejlesztési folyamat figyelembe vette a Távközlési Vizsgáló Laboratórium kereteit,

mind anyagi, mind technológiai szempontból.

Az új vizsgálati módszer a meglévő protokoll teszter képességeit terjeszti ki egy

mintaszerűnek tekinthető teszt sorozat implementálásával, miszerint megvizsgálja a hálózati

végződés viselkedését egy teljes hívásciklus folyamán. Ez jelen esetben egy hívásfelépítés – bontás

ciklust jelent.

A dolgozat bemutatja a vizsgálat követelményeit és folyamatát, majd szabványos

jegyzőkönyv formájában is értékeli azt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.