A dadogás és a normál beszéd automatikus szétválasztási lehetőségeinek a vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A jelen dolgozat a dadogás, mint egy beszédpatológiás jelenség kutatásáról fog szólni. Maga a fő cél egy olyan eljárás keresése, amelynek a segítségével automatikusan fel lehet ismerni, hogy valaki dadogott-e. Ezt fel lehetne a későbbiekben használni a dadogás terápiájára közvetett módon.

A dadogást defíniálni kellett, hogy pontosan mi is az a jelenség, amit keresünk. A lehető legpontosabb megfogalmazás az lehet, hogy a beszéd ritmikai megbomlásait keressük, amelyek alatt leginkább nem kívánt ismétlődéseket, hangok meghosszabbodását és elakadásokat értünk.

A beszéd elemzéséhez adatbázis létrehozása szükséges, amit fel kellett dolgozni. Jelen esetben annotálással, vagyis a beszédhangok közötti határ megadásával történt a feldolgozás. Emellett elkülönítésre kerültek normális és dadogott beszédrészek, ahol a dadogások is be lettek jelölve típusonként. Ezeket felhasználva lehetségessé válik annak a kutatása, hogy mik azok a jellemzők, amelyek mentén el lehet különíteni a dadogást a normál beszédtől.

Leírásra kerültek azok a módszerek, amelyekkel az adatbázis elemzése megtörtént. Az egyik módszerrel azt kellett vizsgálni, hogy egy automata beszédszegmentáló program hogyan viselkedett dadogott beszédrészek során. A többinél annak a vizsgálata történt, hogy a dadogott beszéd elkülöníthető-e a normális beszédtől adott, a magánhangzókhoz rendelhető beszédjellemzők mentén.

Ezeknek az algoritmusai a MATLAB-ban egy könyvtár formájában realizálásra kerültek. Az elemzések elvégzése után az algoritmusok kimeneteit statisztikai eszközökkel lehetett összehasonlítani. Így először beszélőnként kerültek összehasonlításra a normális és a különböző dadogástípus szerinti részekhez tartalmazó jellemzők. Utána pedig az egyes beszélők adatait összegezve az összes beszélőre vonatkoztatott összehasonlítás is készült.

Végül felsorolásra kerültek olyan lehetőségek, amelyek a dadogás automatikus megtalálásához vezethetnek el. Ezek alapján képzelhető el a jelen munka folytatása is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.