A gőzfázisú forrasztás szimulációs vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Illés Balázs György
Elektronikai Technológia Tanszék

Az alábbi tanulmány a gőzfázisú forrasztás technológiájával, valamint önállóan kidolgozott modelljének ismertetésével foglalkozik.

Az iparban az alkatrészek miniatürizálásával és az egyre komplexebb elektronikák tervezése miatt, a forrasztott kötések elkészítése egyre nagyobb kihívást jelent. Erre kínál megoldást ez az újszerű módszer, amely alkalmazásával számos, a kényszerkonvekciós és az infravörös kemencés forrasztás során előjövő nem kívánt hatásokat küszöbölhetjük ki. Az olvasó megismerkedhet a technológia alapvető fizikai folyamataival, úgy, mint hő- és anyagtranszport folyamatok. Ismertetem a módszer előnyeit és hátrányait, továbbá részletes képet nyújtok annak elméletéről, a folyamat során létrejövő kondenzációs folyamatokról, valamint részletezem a témában eddig elért eredményeket Bemutatom és összehasonlítom az iparban kapható gőzfázisú forrasztó-berendezéseket felhasználási területük, teljesítményük, és gyártójuk szerint. Ismertetem a technológia fejlődésének legfontosabb lépéseit a felfedezésétől a ma használt legjobb kétzónás vákuumos megoldásokig.

A dolgozat második felében kidolgozásra került egy valós kemence multiphysics modellje. Ennek kapcsán bemutatom az alkalmazott véges térfogatok módszerét, amely kiemelkedően jó teljesítményű áramlások szimulációjánál. A modell a folyamat során lejátszódó hővezetési és anyagtranszport folyamatokat, valamint a kondenzáció hatását vizsgálja. A szimuláció alatt HT200-as Galden folyadék 12 perces melegítése történik téglatest alakú tartályban. A modell MATLAB fejlesztői környezetben valósult meg. A program 4 jól elhatárolt programrészből áll, amelyek rendre a következő funkciókat valósítják meg: változók definiálása (anyagparaméterek, peremfeltételek, kezdeti érték, stb.); geometria létrehozása; együtthatómátrixok létrehozása és a szimuláció eredményeinek kiszámítása; eredményeinek ábrázolása. A munkám során elért eredmények alapján a modell alkalmas az adott berendezésben történő különböző munkafolyadékok gőzfejlődésének és hőterjedésének szimulációjára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.