A hazai megújuló energiatermelés támogatási rendszerének elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A jelenlegi műszaki és gazdasági körülmények mellett a megújuló energiatermelés nem piacképes tevékenység. A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében csökkenteni kell a fosszilis energiahordozókból előállított energiát és helyét megújuló energiaforrásból biztosított energiának kell átvennie. Az Európai Unió előírása szerint 2020-ig a teljes termelt energia 20%-át kell a megújuló energiaforrásból termelt energia részarányának kitenni. Az Unió országaiban különböző támogatási rendszerek alakultak ki a megújuló energiaforrásokból származó villamos-energiatermelés támogatására. Ezek a rendszerek az idők folyamán folyamatosan fejlődtek, úgy ahogy a Magyarországon is alkalmazott kötelező átvételi rendszer (KÁT).

A szakdolgozatban bemutatásra kerülnek általánosságban a terméktámogatási rendszerek modelljei, kitérve azok előnyeire és hátrányaira is. A hazánkban alkalmazott támogatási rendszer kialakulásának és fejlődésének történetével részletesen ismertetem a magyar kötelező átvételi mérlegkör működési modelljét, kitérve a közeljövőben várható változtatásokra. Ezt követően összevetem a Németországban alkalmazott támogatási rendszerrel.

Az így megismert modellen gazdasági vizsgálatokat végzünk a 2011-2012-es évre elérhető adatok alapján. Megvizsgálom, hogy a megújuló energiatermelésnek milyen fajlagos költségei vannak és azt, hogy a szervezett villamosenergia-piacon értékesített megújuló energia milyen hatásokkal rendelkezik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.