A jelenlegi és korábbi villámvédelmi előírások közötti különbségek bemutatása és értékelése egy adott épület villámvédelmének megtervezése során

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatom kitűzött célja, hogy a 2009 februárjáig érvényes villámvédelmi szabvány MSZ 274 és a jelenleg hatályos MSZ EN 62305 2. kiadását összehasonlítsam egy általam választott épületen történő villámvédelmi tervezés segítségével. A két szabvány sok vonatkozásban eltér egymástól. Az új jelenleg hatályos szabvány terjedelmesebb és más perspektívából közelíti meg a villámvédelmi tervezést.

A változásokat úgy mutatom be, hogy a választott épület villámvédelmi tervezését mindkét szabvány szerint elvégzem, majd az eredményeket kiértékelem és összehasonlítom.

A Magyarországon tervezett beruházások nagy százalékát teszik ki meglévő stadionok rekonstrukciói, emiatt dolgozatomban egy ilyen fiktív épületet választottam ki. Elkészítettem az épület belső- és külső villámvédelmi tervét a szabványok szerint. Az épület felépítését tekintve különleges, mert a belső szekció, azaz a futball pálya fedetlen, és a régi szabvány szerinti villámvédelmi tervezések alapján külön intézkedést nem kellett eszközölni. Célom, hogy a kapott eredmények tükrében bemutassam, hogy az MSZ 274 előírásaival ellentétben az új szabvány szerinti tervezés esetén szükséges-e intézkedéseket tenni a pályán tartózkodó személyek védelme érdekében. Valamint rámutassak arra, hogy amennyiben szükséges további lépéseket eszközölni, akkor a már felépített és felújított stadionok esetén azok megtörténtek-e.

Az elkészült munkámmal remélem olyan problémákra tudok rámutatni és azokra megoldási javaslatot adni, melyek szerint a már kivitelezett és a még tervezési fázisban levő stadionok esetén is lehetővé válik az, hogy minden időjárási körülmény között megtarthassák a rendezvényeket anélkül, hogy az emberi élet elvesztésnek valós kockázata legyen.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.