A kisfeszültségű hálózat fogyasztói feszültség és áram aszimmetriája

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Péter
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatom témája a 0,4kV-os hálózaton, a fogyasztói terhelés hatására kialakuló áram- és feszültségaszimmetria.

Mindenek előtt meghatározom a témakör megismeréséhez elengedhetetlen fogalmakat, ismertetem a hazai és a legismertebb nemzetközi szabványok vonatkozó határértékeit, illetve mérési eljárásait. Bemutatom a feszültség- és áramaszimmetria kialakulásának legjellemzőbb okait és az általa okozott problémákat.

A dolgozat 3. szakaszában bemutatom az általam tervezett és Microsoft Excel programban elkészített számítógépes modellt, amellyel a kisfeszültségű transzformátorkörzetben kialakuló aszimmetria viszonyok jól szemléltethetőek, és könnyen számíthatóak. Ennek az Excel munkafüzetnek a részletes használati útmutatója a dolgozat függelékében megtalálható.

Jelen dolgozat legterjedelmesebb, 4. fejezetében megvizsgálom, hogy miként alakul ki a vizsgált aszimmetria egy kisfeszültségű transzformátorkörzetben. Ehhez előbb egy fiktív hálózati képet veszek figyelembe, majd pedig egy valós transzformátorkörzet valós utcaszakaszait és fogyasztóit vizsgálom.

Szakdolgozatom 5. szakaszában szintén egy valós utcaszakaszt alapul véve, megvizsgálom, hogy a fogyasztók fázisainak átrendezésével mérsékelhető-e a kialakuló aszimmetria. Ehhez az átrendezéshez több elrendezési stratégiát is kínálok, végül pedig összevetem azok hatásosságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.