A magyar kiegyenlítőenergia-árképzési rendszer vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

Dolgozatomban a magyar kiegyenlítő energia árképzési rendszerével és annak menetrendtartást ösztönző hatásának vizsgálatával foglalkozom.

Kutatásom alapkérdése, hogy a kiegyenlítő energia árképzési rendszere milyen mértékben ösztönzi a mérlegköröket a másnapi villamosenergia-menetrend pontos megadására. A büntetési tényezőket a rendszerirányító 2013-ban megemelte, hogy a mérlegköröket pontosabb menetrendadásban tegye érdekeltté. Dolgozatomban az ösztönző hatás változását is elemezni fogom.

A Kereskedelmi Szabályzat alapján ismertetem a hazai villamosenergia-piac napi működését, a mérlegkörrendszert, a menetrendadás célját, illetve a kiegyenlítő energia fogalmát. Részletesen bemutatom a kiegyenlítő energia árképzési rendszerét elméleti és gyakorlati szempontból. Dominánsstratégia-modell segítségével vizsgálom a mérlegkörök várható fajlagos kiegyenlítőenergia-költségét, amint azok alul-, túl-, vagy pontosan fedik másnapi piaci pozícióikat. Historikus adatok, valamint a dominánsstratégia-modell segítségével vizsgálom a büntetési tényezők változásának a hatását, valamint kitérek arra, hogy a szélerősség (és így a széltermelés) milyen hatással van a rendszerállapotra.

A vizsgálataim eredményeként megállapítom, hogy a mind a jelenlegi, mind a megváltoztatott árképzési rendszer a mérlegköröket a piaci pozíciójuk kismértékű túlfedésében teszi érdekeltté. A tényezők idei módosítása ezen lényegében nem változtatott, az ösztönzés jellegét sokkal inkább a piaci árak egymáshoz való viszonya határozza meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.