A meddőkompenzálás hatásai felharmonikusokkal szennyezett hálózatokon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Péter
Villamos Energetika Tanszék

Az elmúlt tíz-tizenöt évben jelentős fejlődés volt tapasztalható a teljesítmény-elektronikai berendezések piacán. A félvezetős technológia széleskörű alkalmazása magával vonzotta a villamos energia minőségének romlását. Mivel a hálózat magas harmonikus tartalma káros hatással lehet az azon üzemelő villamos eszközökre - így a meddőteljesítmény kompenzáló berendezésekre is - fontos, hogy a témával körültekintően foglalkozzunk.

Dolgozatom első része elméleti összefoglaló a meddőteljesítményről, és meddőenergiáról, valamint a villamos hálózaton jelen lévő harmonikusokról, azok keletkezéséről, terjedéséről, és az ellenük való hatékony védekezésről.

A második fejezetben bemutatom a kisfeszültségű fázisjavító berendezések méretezését, a meddőkompenzálás módjait, illetve szót ejtek az áramszolgáltató vállalatok által túlzott meddőenergia vételezés esetén alkalmazott szankciókról.

A harmadik részben a kisfeszültségű meddőkompenzálásra szolgáló berendezések felépítésének, és építőelemeinek megismerése után ismertetem a fázisjavító berendezések kiválasztásának szabályait, majd hálózati analizátorral végzett mérések alapján javaslatot teszek a szükséges fázisjavító berendezések kivitelére illetve teljesítményére. Továbbá példát mutatok olyan villamos hálózatra, amelynek felharmonikus viszonyai harmonikus szűrés megvalósítását követelik meg.

A szakdolgozat negyedik részében különböző típusú fázisjavító berendezések ugyanarra a villamos hálózatra gyakorolt hatását vizsgálom. Hálózati analizátorral végzett mérésekkel mutatom be a harmonikus áramok változását a tiszta kondenzátorokból álló, 7% illetve 14 %-os fojtású berendezések alkalmazása esetén.

A zárszóban pedig megosztottam néhány gondolatomat és észrevételemet e témával és a szakdolgozatommal kapcsolatosan.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.