A paksi atomerőmű gőzfejlesztő berendezéseinek irányítástechnikai vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajk István
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A 2018/2019. tanév őszén két féléven átívelő feladatba fogtam. Diplomatervemben a paksi atomerőmű gőzfejlesztő berendezéseihez kapcsolódó egyes irányítástechnikai jellegű kérdéseire, problémáira kívánok megoldást adni.

Dolgozatom első fejezeteiben röviden ismertetem a PGV-213 típusú gőzfejlesztők technológiában betöltött szerepét, felépítését, működését, valamint a hozzájuk kapcsolódó főbb gépészeti és irányítástechnikai berendezéseket és rendszereket. A negyedik fejezetben bemutatom a gőzfejlesztő kisszint mérések eszközeit, és javaslatot adok azok kiváltására.

Az ötödik fejezet tartalmazza az általam elkészített egyszerű gőzfejlesztő szakaszmodellt, ami a hatodik fejezet szerinti tranziensek során a gőzfejlesztő kisszint változásait képes leképezni.

A hetedik fejezetben bemutattam a gőzfejlesztő modellt megvalósító NI LabVIEW virtuális műszert, valamint a szabályozókörök teszteléséhez használható hardware-in-the-loop (HIL) környezetet. A modell és a HIL környezet verifikációját a nyolcadik fejezetben leírtak szerint végeztem el.

A kilencedik fejezetben ismertetésre kerülnek a gőzfejlesztők szintszabályozó köreiben alkalmazott, szovjet gyártmányú áramkörök és az azok működését leíró modellek.

A tízedik fejezetben az általam készített, kompakt PLC-t tartalmazó szabályozó leírását közlöm, majd a HIL környezetben összehasonlítom ennek és az eredeti szabályozónak a működését a korábban bemutatott tranziensek segítségével. Ezt követően rövid kitekintést adok a PLC-s szabályozó esetleges továbbfejlesztési lehetőségeiről is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.