A pesti belvárost ellátó 10 kV-os kábelhálózat jelenlegi állapotának értékelése és javaslatok a feltárt hiányosságok megszüntetésére

OData támogatás
Konzulens:
Szabó László
Villamos Energetika Tanszék

Az elosztó hálózati engedélyesek kötelesek az általuk üzemeltetett (működési engedélyükben

meghatározott) elosztó hálózatokra, hálózatfejlesztési tervet készíteni. Ezen közös műszakigazdaságossági

feltételrendszerre épülő közép, ill. hosszú távú tervek - az átviteli rendszerirányítóval

együttműködve-, biztosítják a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátást.

A Budapesti Elektromos Művek (ELMŰ) Nyrt. a legnagyobb terhelést kiszolgáló elosztói

engedélyes hazánkban. A közép-pesti ellátási területére ez idáig még nem készült részletes

távlati terv. Itt az elosztóhálózat szerepét kizárólag a 10 kV-os hálózat tölti be. Legfrekventáltabb

része a pesti belváros, ahol összehangolt fejlesztési tervek hiányában a mára kialakult

hálózatkép meglehetősen bonyolult. Ezért a hálózat kifésülése és egy jövőbeni kép kialakítása

vált szükségessé.

Jelen diplomaterv feladata a pesti belváros fejlesztési és felújítási tervének részeként, a vizsgált

10 kV-os kábelhálózat kiindulási állapotának értékelése és dokumentációjának elkészítése.

Feltárva a hálózat főbb problémáit, és ezáltal meghatározva a tervezés során követendő

főbb irányelveket. A feladat szokatlanságát egy villamosan összefüggő hálózat területileg definiált

hálózatrészének értékelése jelenti. A vizsgálat két fő szempont alapján valósult meg.

Külön hangsúlyt fektetve a hálózat kiépítettségi és üzemviteli jellemzőire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.