A pulzushullám terjedési idő elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Jobbágy Ákos Andor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen szakdolgozat az érrendszer állapotának pulzushullám terjedési idő alapján történő vizsgálati lehetőségeivel foglakozik. A pulzushullám terjedési idő meghatározása érdekében a vizsgált személyek egyidejűleg rögzített EKG és PPG jeleit használtam fel. Célom ennek érdekében az EKG jelben található R hullám megjelenése és a pulzushullám ujjbegyhez történő megérkezése közti időkülönbség meghatározása volt.

Munkám során szükséges volt a Méréstechnika és Információ Rendszerek Tanszék Orvostechnikai Laboratóriumában található HHMD (Home Health Monitoring Device) készülék által készített mintegy 1500 felvétel kiértékelése, valamint a rendelkezésre álló adatbázis bővítése, új felvételek készítése. Az általam vizsgált felvételek többsége olyan EKG és PPG jeleket tartalmazott, amelyek vérnyomásmérés közben kerültek rögzítésre, tehát a vizsgálat során a vizsgált személy karján egy mandzsettát lassan felfújtak, majd leeresztettek.

Elemzéseim során szív- és érrendszeri betegségben szenvedő páciensek, senior egészséges személyek, valamint fiatal egészséges személyek felvételeit hasonlítottam össze MATLAB segítségével. Az általam feldolgozott felvételek összesen 6 szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő pácienstől, 5 egészséges seniortól és 17 egészséges fiataltól származtak. Összesen közel 1500 felvétel került feldolgozásra. Ezek közül első lépésben kiválasztottam 170-t, amelyek jel/zaj viszonya lehetővé tette a pulzushullám terjedési idő meghatározását a felvétel teljes időtartama alatt.

Munkám során számos paramétert definiáltam annak érdekben, hogy mérési eredményeink alapján a vizsgált személyek kardiovaszkuláris rendszerének állapotát jellemezni tudjam, különös figyelmet fordítottam a betegségben szenvedő és egészséges személyek felvételek alapján történő elkülönítésére. A definiált paraméterek nem minden esetben tették lehetővé a vizsgált személyek egymástól való elkülönítését és egyéni jellemzését, azonban több esetben is korábbi tapasztalatainkkal ellentétes eredményt szolgáltattak, számos új, vizsgálatra szoruló kérdést vetettek fel.

Az egyes személyek jellemzésére legstabilabban alkalmazható paraméternek a pulzushullám terjedési idő-mandzsettanyomás grafikonok meredekségének változását személyre szabottan jellemző, általam definiált paraméter bizonyult.

Kísérletet tettem a diasztolés vérnyomás pulzushullám terjedési idő változása alapján történő közelít ő meghatározására, ennek eredményei alapján a diasztolés vérnyomást azonban csak elfogadhatatlan bizonytalanság mellett voltam képes jellemezni.

További munkám során célom a HHMD által készített felvételek minőségének javítása a készülék hardver és szoftver elemzése és átalakítása által. A szakdolgozat készítése során felmerült kérdések további kutatásokat indokolnak, amelyekben részt kívánok venni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.