A tesztelési folyamatok fejlesztésének lehetőségei multi-modelles megközelítéssel

OData támogatás
Konzulens:
Sógorné Dr. Balla Katalin
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A modern szoftver- és rendszerfejlesztés kihívásaira való válaszként számos modell jelent meg a szoftverfejlesztéshez kapcsolódó mérnöki és ezeknek keretet biztosító egyéb folyamatok támogatására; ezen modellek fogalomrendszere nem egységes. Dolgozatom első részében bemutatásra kerülnek az aktuális modell alapú folyamatfejlesztési megközelítések, amelyek nagyban hozzájárulhatnak a szervezeti sikerekhez. Áttekintést adok a CMMI modellekről, a TMMI modellről, és röviden az ISO/IEC 15504 szabványcsaládról, kitérve az utóbbiból származtatott szakterület specifikus modellekre, és részletesen az Automotive SPICE-ra. A modellek és szabványok vizsgálatakor kiemelt figyelmet fordítottam az azokban megjelenő tesztelési folyamatokra, azok fejlesztési lehetőségeire, és ennek a fontosságára.

A következőkben megvizsgálom a szoftverfejlesztésben egyre nagyobb szerepet játszó Lean megközelítést és az agilis szoftverfejlesztés témakörét, ezzel kapcsolatban is külön figyelve a tesztelés és a folyamatfejlesztés területére.

Ezt követően röviden bemutatom a folyamatfejlesztésben kiváló eredményeket ígérő multi-modelles megközelítést, amelyet egyre több vezető szervezet vesz át világszerte; itt külön kitérek a használat esetleges nehézségeire és a megközelítés alkalmazását támogató eszközökre.

A diplomamunkám második részében bemutatok egy összetett, a multi-modelles megközelítés segítségével azonosítható tesztelési folyamat - problémát és az erre készített megoldásomat. A több modelles megközelítés segítségével azonosítható folyamatfejlesztési lehetőség megvalósítására szoftvertámogatást készítettem. A szoftverfejlesztési feladatot agilis csapatban, iteratív és inkrementális megközelítéssel, valós, ipari fejlesztői környezetben hajtottam végre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.