A villámvédelem szabványosításának kritikai elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

A villámvédelemben belső és külső intézkedések nyújthatnak védelmet a villámcsapás számos káros hatásai ellen. Az utóbbi egyik fontos és elengedhetetlen eleme a közvetlen villámcsapás elleni védelem. Építmények védelmekor ez, az arra telepített felfogó-rendszerrel oldható meg. A villám kiszámíthatatlan sztochasztikus jelenség, így előfordulhat, hogy a vonatkozó szabványok szerint tervezett és kivitelezett felfogó-rendszer nem lép fel hatékonyan a villámokkal szemben. Felmerülhet a kérdés, hogy a hiba oka a vonatkozó szabványban keresendő-e?

A dolgozatom első oldalai a villámvédelemre vonatkozó műszaki szabályozások témakörét tartalmazza. Megvizsgálom a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatot és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvet. Ezek alapján átfogó képet szolgáltatok arról, hogy az egyes esetekben milyen villámvédelmi intézkedésekkel kell ellátni az épületeinket.

A következő részben kronológiai sorrendben ismertetem a villámvédelem történelmét, és foglalkozom a lényegesebb villámvédelmi modellekkel. Ebben a fejezetben foglalkozok még röviden a villámvédelmi fogalmak bevezetésével, valamint a villám fizikai jellemzőinek bemutatásával.

Ezt követően összehasonlítom az MSZ EN 62305:2006, az MSZ EN 62305:2011/2012, és az MSZ EN 62305 harmadik kiadásának tervezetét. Ez az elemzés csak a felfogó-rendszerek közötti különbségekre terjed ki.

Az eddig bemutatott témakörök alapján mutatom be a kritikai elemzésem, melynek célja, hogy felhívjam a figyelmet a szabványban megtalálható hiányosságokra, ellentmondásokra. Dolgozatomban olyan módosított javaslatokkal szolgálok, amelyek alkalmazásával egy hatékonyabb felfogó-elrendezés érhető el, mint a szabványos szerkesztési módszerek segítségével. Munkám során törekszem az ellentmondások kiküszöbölésére, a javító tartalmak megfogalmazására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.