A visszatérő feszültség mérés kiértékelésének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A villamos energia elterjedésével egyre nagyobb hangsúly helyeződött az ellátás stabilitására is. Mivel jelenleg nem tárolható megfelelő mennyiségben, így az előállítása és szállítása folyamatosan történik, igazodva a fogyasztói igényekhez. Ehhez olyan berendezésekre van szükség, melyek megbízhatóak, hibamentesek. A villamosenergia-rendszer legértékesebb eleme az erőátviteli transzformátor, melynek élettartamát nagymértékben a szigetelés állapota határozza meg. A dolgozatomban leginkább a transzformátorok olaj-papír szigetelésének vizsgálatával foglalkoztam.

Az üzemelő berendezések szigetelését rengeteg roncsoló hatás éri. Ezek az igénybevételek olykor egymást erősítve irreverzibilis módon rontják a szigetelőanyag fizikai, kémiai és villamos tulajdonságait. A megfelelő karbantartások, felújítások esetleges cserék végrehajtásával nagymértékben meghosszabbítható egy-egy berendezés élettartama, ehhez azonban igen nagy szükség van a szigetelés állapotának ismeretére. Számos diagnosztikai módszer áll rendelkezésre szigetelőanyagok vizsgálatához. Ezek közül néhány: szigetelési ellenállás mérés, feszültségpróbák, olajvizsgálatok. A diplomamunkám során én a visszatérő feszültség mérési (RVM) módszerrel, illetve annak kiértékelésével foglalkoztam részletesebben. Ez az eljárás a Budapesti Műszaki Egyetem közreműködésével lett kifejlesztve, napjainkban elterjedten használják világszerte, elsősorban transzformátorok olaj-papír szigetelésének vizsgálatára. Az RVM vizsgálatok során kapott görbék pontosabb kiértékelésének érdekében korábbi mérési eredmények feldolgozásával igyekeztem olyan paraméterek értékeit meghatározni, melyek leírják az RVM mérési eredmények hőmérséklet-függését. További vizsgálatok segítségével célom a szigetelések öregedését is figyelembe vevő kiértékelés elősegítése. A végső cél olyan kiértékelő rendszer létrehozása, mely számítógépes segítséggel, a lehető legpontosabban jellemzi a szigetelés állapotát az RVM és más diagnosztikai mérések eredményeinek felhasználásával.

A diplomamunkám első részében a transzformátorok olaj-papír szigetelésének jellemzőiről szeretnék beszélni. Ezután rátérek a visszatérő feszültség mérésének részletesebb ismertetésére. Szó lesz a módszer elméleti hátteréről, illetve legfontosabb tulajdonságairól. A 4. fejezetben rátérek a módszer kidolgozása idején készült mérési eredmények ismertetésére. Bemutatom az általam választott módszert a korábbi mérési eredmények feldolgozására. Ezek után igyekszem kapcsolatot találni a hőmérséklet és a kiértékelést meghatározó paraméterek között. Továbbá az öregedés hatásának vizsgálatára is kitérek. Végül az így szerzett tapasztalatok gyakorlati alkalmazhatóságát vizsgálom. A cél a jelenlegi szabványban (MSZ 19323:2002) javasolt kiértékelés kibővítése a szigetelés állapotát minél pontosabban leíró következtetések levonása érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.