A/D konverter linearizálása dither segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kollár István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az analóg-digitális átalakítók nemlinearitása nem hanyagolható el, és a nemlinearitások miatt torzításuk van. Ilyen az integrális, és a differenciális nemlinearitás, de tulajdonképpen az átalakító véges felbontásából származó torzítás is. Jelen szakdolgozat ezen nemlinearitási hibák csökkentését tűzte ki célul, melynek megvalósításához az analóg-digitális átalakítás egy újszerű megközelítése kerül bemutatásra. Hagyományos átalakítás során a konverter kimenetén megjelenő információból csak annyit tudhatunk meg, hogy a bemenet egy adott intervallumon belül tartózkodott a mintavétel pillanatában, azonban hogy pontosan hol, arról nincs információnk. Ez a bizonytalanság, bár nem szüntethető meg teljesen, megfelelő technikával jelentősen csökkenthető. Az átalakító bemenetét jelentősen túlmintavételezve viszonylag nagy pontossággal meg lehet mondani, hogy az analóg jel mikor lépett át egy-egy komparálási szintet. Az A/D konverter kódátváltási szintjei meghatározhatóak, és amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, akkor a szintváltás pillanatában a hagyományos átalakítási módnál pontosabban meg tudjuk mondani, mekkora volt a bemenet értéke. Mindez tehát azt jelenti, hogy az átalakító által megvalósított kvantálási lépcső nagysága csökkenthető. A kis amplitúdójú, illetve lassan változó bemenőjelek megfelelő számú szintátváltását dither hozzákeverésével biztosítjuk. Az így kapott jelfolyamból digitális jelfeldolgozással előállított jel a szimulációk alapján pontosabban követi az analóg bemenetet, mint a hagyományos módon digitalizált jel. Elméleti számítások alapján tehát a konverter nemlinearitása jelentősen csökkenthető, így a módszer segítségével akár jelenleg működő A/D konverterek linearitása is javítható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.