ARIMA idősormodell objektum-orientált implementációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozat témájának középpontjában az ARIMA (autoregresszív integrált mozgóátlagolású) idősor modell bemutatása áll. A dolgozat első részében ismertetem azokat a matematikai-statisztikai módszereket, amelyeket az ARIMA magában foglal és szükségesek ahhoz, hogy egy a Box-Jenkins módszertan szerint felépülő ARIMA idősor modell átláthatóvá váljon.

Többek között bemutatok egy olyan folyamatot, amely a sztochasztikus idősorok kapcsán felmerülő stacionaritás problémák egy megoldását szolgálja.

Leírásra kerülnek olyan algoritmusok, mint a lineáris regresszió, a nem lineáris regressziót megvalósító Gauss-Newton, a Hannan-Rissanen valamint a Maximum Likelihood becslés, amelyek egy idősorra illesztett modell paramétereinek kialakításában játszanak fontos szerepet.

A dolgozat második felében a matematikai-statisztikai módszerek alapján egy olyan objektumorientált személetben felépülő tervet ismertetek, amely egy ARIMA-ra épülő előrejelző program vázát szolgáltatja.

A befejező részben a terv alapján általam implementált program tesztelésének eredményei kerülnek bemutatásra, összevetve az eredményeket más szoftverekben elérhető ARIMA modellek eredményeivel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.