ARINC-429 busz teszter fejlesztése repülőgépi alkalmazásra

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Dolgozatom témájának kiírása során a konzulensem olyan feladatot keresett számomra, ami mind elősegíti a Lufthansa Technik Budapest repülőgép-karbantartó vállalatnál történő fejlesztéseket, mind lehetőséget nyújt szakmai, mérnöki tudásom továbbfejlesztésére. Feladataim közé tartozott a repülőgépek fedélzetén működő adatbuszok, ezen belül is az ARINC-429-es szabvány paramétereinek és az azon továbbított üzenetek felépítésének megismerése.

A félév során a Diplomatervezés-1 tantárgyam keretein belül terveznem kellett egy az adott szabvány jeleinek vételére alkalmas áramkört, amely soros vonalon keresztül képes kommunikálni a vezérlő számítógéppel (PC). El kellett készítenem az áramkörön lévő mikrokontroller vezérlő kódját C nyelven, illetve a vett jelek feldolgozásához és kiértékeléséhez szükséges LabVIEW programot. Az elkészült berendezés működést laborban és repülőtéri valós ipari környezetben is igazolnom kellett.

A feladat összetettsége miatt a kivitelezés folyamán több akadállyal, problémával szembesültem és több programmal, alkalmazással kellett eközben megismerkednem. Ezen programok közé tartozott az áramkör megtervezésére és a nyomtatott áramköri terv elkészítésére használt CAD alapú tervezőprogram, és az áramkör vezérlését végző PIC24 mikrokontroller-család programozására használt MPLAB „C” nyelvű fejlesztőkörnyezete, illetve az adatok feldolgozására alkalmas LabVIEW program.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.