ASP.NET komponensgenerátor specifikálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szoftverfejlesztési tendenciák azt mutatják, hogy a készítendő alkalmazások felépítését egyre inkább a modularitás jellemzi. Kiemelkedően igaz ez a nagyméretű, komplex webes alkalmazásokra. Az eredménytermék így lazán kapcsolt komponensek rendszere, amelyek egyszerűen lecserélhetők, az alkalmazásokat pedig átláthatóbbá teszik.

A SOAL keretrendszer megalkotását az ilyen modulok (és kapcsolataik) egyszerű, tömör leírása, modellezése iránti igény indokolta, szem előtt tartva az ebből adódó kiterjesztési lehetőségeket. Az egyik ilyen lehetőség az ily módon leírt elemekből ténylegesen felhasználható webalkalmazás-modulok vázának generálása.

Ebből fakadóan a feladat tehát egy olyan komponensgenerátor specifikálása és kifejlesztése volt, amely SOAL elemekből ASP .NET komponenseket hoz létre, illetve a köztük definiált kapcsolatokat is kialakítja. Így egy tetszőlegesen komplex rendszer váza generálható, mindössze a komponensek definiálásával.

A dolgozat célja a fent említett SOAL nyelv és keretrendszer bemutatása, az ASP .NET keretrendszer ismertetése, valamint a kettő közötti leképzés definiálása. Ezen belül bemutatásra kerül egy ASP .NET MVC példaalkalmazás, amely mintaként szolgál a generátor kimenetére. Emellett a dolgozat bemutatja a generátor tervezésének és megvalósításának lépéseit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.