AUTOSAR CAN kommunikációs modulok megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sujbert László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az AUTOSAR a modern gépjárművekben alkalmazott elektronikus vezérlőegységek (ECU-k) számára egységes szoftverarchitektúrát definiáló szabvány. Az architektúra része az az alapvető szolgáltatásstruktúra (Basic Software réteg - BSW), amely eltakarja a hardver sajátosságait és ezzel támogatja az alkalmazási szoftver hordozhatóságát. A BSW réteg modulokból áll, amelyek egymástól világosan elkülöníthető funkcionalitást hordoznak. A dolgozat célja a kommunikációért felelős modulok alapvető funkcióinak bemutatása mellett a CAN protokollhoz kapcsolódó szoftverrétegbe tartozó két modul megvalósításának bemutatása.

Az ISO 15765 szabványon alapuló CAN Transport Layer (CanTp) biztosítja a keretformátumon túlmutató méretű adatok átvitelét a CAN hálózaton. Üzenetküldéskor az egy adatkeretben nem elküldhető üzenetek szegmentálását, fogadáskor a beérkező keretek újraegyesítését végzi. A CAN State Manager (CanSM) felelős a CAN hálózat hardver-egységeinek ki- és bekapcsolásáért. A kontrollerekre és transceiverekre jellemző működési állapotokat kezelő és az állapotok közt fellépő megfelelő tranzienseket biztosító állapotgépet valósítja meg.

Szakdolgozatom a CAN szabvány bemutatásával kezdődik, ezt az AUTOSAR szabvány alapvető jellemzőit összefoglaló és a kommunikációs stack működését ismertető részek követik. A modulok megvalósításával kapcsolatos leírások és megfontolások képezik a dolgozat további részeit. A CanTp modul esetén kitérek az ISO szabvány ismertetésére. Ezt követően bemutatom az általam tervezett adatfogadási és küldési algoritmusokat, valamint röviden megvizsgálom a modul erőforrásigényének alakulását különböző – résztevékenységeket ellátó – algoritmusok esetén. A modul tesztelésének bemutatása magába foglalja a tesztkörnyezet kialakításának és a tesztelés mérőszámainak leírását is. A CanSM modulról szóló rész ismerteti az állapottérképek megvalósításának legalapvetőbb módszereit, majd ezekből kiindulva igazolja az általam választott megoldást. Ezt követően röviden bemutatásra kerül a modul erőforrás használata, valamint a teszteléssel kapcsolatos legfontosabb megfontolások.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.