AUTOSAR FlexRay kommunikációs modulok megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sujbert László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A mai modern gépjárművek számos szolgáltatással rendelkeznek, melyek egyre több elektronikus vezérlőegység beépítését követelik meg. Biztonságkritikus funkciók esetén elengedhetetlen az egységek közötti megbízható kommunikáció. Ennek biztosítására fejlesztették ki az autóipari környezetben mára alapkövetelménnyé vált AUTOSAR rétegzett szoftverarchitektúrát, mely a különböző beszállítók által gyártott vezérlőegységek közti kommunikációt egységessé, az azokon futó alkalmazások számára pedig transzparenssé teszi.

A FlexRay protokoll redundanciájával és nagy átviteli sebességével a biztonságkritikus rendszerek egyre széleskörűbben alkalmazott kommunikációs protokollja.

Feladatom két - az AUTOSAR szabványban rögzített - szoftvermodul C nyelvű megvalósítása volt. A két modul a FlexRay Interface és a FlexRay ISO Transport Layer.

A dolgozat első fele a FlexRay és az AUTOSAR elméleti hátteréről szól. Az AUTOSAR esetében különös figyelmet fordítok a szabványrendszer kommunikációval kapcsolatos részleteire. A szoftverkomponensek együttműködését egy példán keresztül is bemutatom.

A következő fejezetekben a kapcsolódó szabvány összefoglalását követően a modulok megvalósításáról írok. A FlexRay Interface specifikációjának bemutatása után, ismertetem az általam tervezett konfigurációs és futásidejű adatstruktúrákat, megvizsgálom a konfiguráció függvényében elvégezhető optimalizációs lehetőségeket, és ismertetem a működést megvalósító függvényeket és algoritmusokat. A fejezet végén becslést adok a modul memória és futásidőbeli erőforrásigényére.

A FlexRay ISO Transport Layer esetében a modul által megvalósított protokollt definiáló ISO szabványt is ismertetem, majd az Interface-hez hasonlóan bemutatom a konfigurációs és futásidejű adatszerkezeteket. Az implementált szoftver működését - a protokoll összetettsége miatt - az adatküldés folyamatán keresztül írom le. Ezt a fejezetet is az erőforrásigény becslésével zárom.

A dolgozat utolsó fejezetében a tesztelés elméletéről, majd a modulok tesztelésének módszeréről írok. Ennek első lépéseként definiálok néhány a teszteléssel kapcsolatos fontos fogalmat, és ismertetem a tesztelés menetét. Ezután a FlexRay Interface egy függvényének példáján bemutatok egy egyszerű tesztkészletet.

A dolgozatot az elért eredmények, valamint a továbbiakban elvégzendő teendők összefoglalásával zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.