AUTOSAR hálózatmenedzsment-modulok megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sujbert László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjaink modern gépjárműi egyre több elektronikus vezérlőegységgel rendelkeznek, amik egyes funkciókat szolgáltatnak. Ilyen funkciók lehetnek biztonság kritikusak, mint például a fék és a kormányrásegítő rendszer, vagy kényelmi szolgáltatásokért felelhetnek mint az ablaktörlő és az ülések fűtésszabályozója.

Ezek az elektromos vezérlőegységek (Electrical Control Unit, ECU) kommunikációs buszhálózatokon keresztül kommunikálnak egymással és hajtanak végre komplex feladatokat. Ennek a szabványosítására fejlesztették ki az AUTOSAR rétegzett szoftverarchitektúrát, ami a különböző beszállítók által gyártott vezérlőegységek közti kommunikációt teszi egységessé.

Az AUTOSAR szabvány 4.3-as verziója 2016 végén jelent meg. A feladatom az AUTOSAR szabványrendszer megismerése, és azon belül három hálózatmenedzselésért felelős 4.0-as szabvány szerint megvalósított modul implementációjának a módosítása és tesztelése, hogy megfeleljen a 4.3-as verzió követelményeinek.

A szakdolgozatomban először az AUTOSAR szabványt mutatom be, annak réteges felépítését és azok szerepeit, majd a hálózatmenedzsmelés felépítéséről és működéséről írok.

Ez után bemutatom a három hálózatmenedzsment modult, a Network Management Interface-t, CAN Network Management és FlexRay Network Management-et, és részletezem azok funkciót, változásait és a változások implementálását.

Következő lépésben a modulok konfigurációját ismertetem, és bemutatom miként készülnek el azok új konfiguráció generátorai.

Legvégül a modulok helyes működését ellenőrző tesztelési lehetőségeket ismertetek, és ezekből kettőt részletesebben bemutatok.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.