AUTOSAR kommunikációs teszt szoftverkomponens generálása magas szintű leírók alapján

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csorba Kristóf
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjaink fokozódóan komplex járműipari alkalmazásai egyre több vezérlőegység beépítését követelik meg a vezető gyártók által előállított személyautókba. Biztonságkritikus funkciók megvalósítása esetén elengedhetetlen az egységek közt kialakított kommunikáció kimerítő tesztelése.

Feladatom során egy, az AUTOSAR szabványoknak megfelelő szoftverarchitektúrában kialakított szoftverkomponens generálását valósítottam meg. A komponens képes az egyes vezérlőegységek közt létrehozott kommunikációt tesztelni. Generálása a kommunikációs rendszer modellalapú leírása alapján valósul meg, így lehetőséget biztosít tetszőleges hálózat ellenőrzésére.

Szakdolgozatom első részében ismertetem a feladat megvalósításához szükséges elméleti hátteret, a modellalapú szoftverfejlesztés alapkoncepcióit, valamint bemutatom az AUTOSAR alapvető elveit. Külön kiemelem a szabványrendszer által leírt kommunikáció elemeit. A feladat fókuszában álló szoftverkomponenseket egy külön fejezetben ismertetem.

A dokumentum további fejezeteiben a komponens generálásának megvalósítását fejtem ki. A komponens részletes tervezésének ismertetése után bemutatom a generáláshoz használt nyelvet, az Xtend-et, majd kifejtem a generálás során alkalmazott metódusokat és a létrehozott erőforrások struktúráját.

A dolgozat utolsó részében bemutatom az elkészült munkát egy példán keresztül, majd értékelem az elért eredményeket és további fejlesztési lehetőségeket sorolok fel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.