AUTOSAR szoftverkomponens FlexRay transzport protokoll teszteléséhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Régóta megfigyelhető tendencia, hogy a gépjárművek egyre összetettebb szolgáltatásokat nyújtanak, ezek megvalósítása pedig egyre több elektronikus vezérlőegység beépítését követeli meg. A szolgáltatások megvalósításához a vezérlőegységeknek együtt kell működniük, melyhez elengedhetetlen a megbízható kommunikáció, különösen biztonságkritikus szolgáltatások esetén. Többek között ez vezetett az AUTOSAR szabványcsalád kialakításához, amely egységesítette a vezérlőegységek szoftverarchitektúráját. Egy ilyen elosztott rendszer által megvalósított funkciók nagymértékben támaszkodnak a megbízható kommunikációra, így a vezérlőegységek közötti kommunikáció tesztelése nagyon fontos feladat.

A feladatom egy olyan teszt szoftverkomponens készítése, amelyet egy AUTOSAR alapú vezérlőegység szoftverének alkalmazás rétegébe integrálva a FlexRay ISO Transport Protocol nevű, szabványos AUTOSAR alapszoftver modul összes magasszintű funkciója tesztelhetővé válik, a modul adott vezérlőegység szoftverre vonatkozó konfigurációja esetén.

A FlexRay ISO Transport Protocol modul feladata azoknak az üzeneteknek az átvitele a FlexRay hálózaton, amelyek mérete meghaladja az egy FlexRay keretben továbbítható maximális üzenetméretet. Ezeket az üzeneteket a küldő oldalon szegmentálja, a fogadó oldalon pedig összeilleszti.

A dolgozat első felében a feladat megvalósításához szükséges elméleti hátteret ismertetem. Bemutatásra kerül az AUTOSAR rétegzett szoftverarchitektúrája, az AUTOSAR komponens modellező nyelv eszköztárának felhasznált részhalmaza, illetve a tesztelendő FlexRay Transport Protocol modul működése.

A dolgozat második felében először bemutatom a jövőbeni tesztrendszer felépítését és működését, majd ismertetem a megvalósított szoftver elemek funkcióit, adatszerkezeteit, kommunikációs interfészeit és a működésüket leíró algoritmusokat. Ezt követően a szoftver elemek adatszerkezeteinek kommunikációs leírók alapján történő generálását fejtem ki.

Végül röviden bemutatom a megvalósított vezérlőegység szoftver működését egy példán keresztül, röviden értékelem az elért eredményeket, majd felvázolom a továbbfejlesztés irányát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.